Home

:: Het Ereloon van de architect

Het ereloon en de onkosten moeten het voorwerp uitmaken van het contract dat de architect deontologisch verplicht moet afsluiten met zijn cliënt. Ongeacht de berekeningswijze ervan, moeten het ereloon en de onkosten het de architect mogelijk maken alle noodzakelijke daden volledig en in totale onafhankelijkheid te stellen opdat hij zijn opdracht zo goed mogelijk zou kunnen volbrengen.

De berekeningswijze van de erelonen volgens de opdrachten

Meestal worden de erelonen procentueel berekend op de normale uitvoeringswaarde, exclusief BTW (en niet op de kostprijs). De gewoonlijk voorgestelde tarieven liggen hoger voor verbouwingen dan voor nieuwbouw, door de aard en het aantal van de prestaties (studie van de erfdienstbaarheden, onderzoek van het gebouw, ...).

Bovendien zijn bepaalde onkosten en prestaties het voorwerp van bijkomende erelonen (opneming en opmeting, plannen van de bestaande situatie, administratieve kosten, ...). Wanneer de opdracht van in het begin kan worden omschreven, kunnen de erelonen eveneens het voorwerp uitmaken van een forfaitair bedrag in overeenstemming met de kwalitatieve en kwantitatieve verplichtingen van de architect. Voor bepaalde bijzondere opdrachten (technische raadgevingen, plaatsbeschrijving,
onderzoek, ...), kunnen de erelonen ook nog worden vastgesteld volgens prestaties en onkosten.

Terug naar Informatie